Från 19/7 till 26/7 är kontoret stängt. Gäller det brådskande ärenden finns labbet tillgängligt dygnet runt som vanligt.
Vi önskar er alla en trevlig semester!

Säker radering av hårddiskar

Låt oss ta hand om era gamla hårddiskar. Vi utför en säker radering av inskickat media helt kostnadsfritt ifall vi får behålla hårddisken. För företag och organisationen kan vi även upprätta dokumentation att raderingen utförts på ett tillförlitligt sätt för en mindre kostnad.

Företag och organisationer

Radering och upprättande av dokumentation
50 kr/disk (Mini.deb 1200 kr)

Hårddiskar raderas alt. krossas innan de lämnas för elektronikåtervinning.

Radering görs kostnadsfritt om vi får behålla hårddisken, gäller hårddiskar nyare än 2012. Upprättande av dokumentation 25 kr / disk vid minst 10 diskar.

Band och andra liknade media

50 kr/st (Mini.deb 1200 kr)

Banden förstörs, därfter skickas de till förbränning.
Privatpersoner

Kostnadsfri radering om vi får behålla hårddisken, gäller för diskar nyare än 2012

Vi kan även klona innehållet från en gammal disk till en ny disk i samband med köp av disk. Förutsättning är dock att disken är felfri.

Besök oss på Hågavägen 188, 752 63 Uppsala Telefon dygnet runt: 020-12 10 08 Från utland: +46 18-444 40 55 E-post: info@recovery.se
Copyright Ensys, Recovery 2006-2019 - Alla rättigheter reserverade